Christine Sparstad

1. styrmann

@ Color Viking

«Jeg er veldig sta, så når jeg har satt meg et mål, da SKAL jeg nå det. Da jeg fikk styrmannsertifikatet fikk jeg høre at det kom til å bli vanskelig for meg å få jobb som styrmann siden jeg er jente. Da fikk jeg enda mer lyst til å bevise at de tok feil!»

Les mer